Verksamhet

Kamratföreningen Comigen är en stödförening för människor som befinner sig eller har befunnit sig i utanförskap, vars syfte är att skapa ett socialt forum mellan medlemmar.
Föreningens värdegrunder bygger på:
- Att alla människor har ett lika värde
- Att verka för en demokratisk jämställdhet
- Att motverka rasism och utanförskap
- Att verka för nykterhet och drogfrihet
-Att ingen ska behöva kämpa själv.

Inom Kamratföreningen bedriver vi många aktiviteter och verksamheter för att skapa och stärka gemenskapen. Ingen ska behöva kämpa för sig själv. Sen kan det handla om en så enkel sak som ett parti mulle tillsammans, eller att deltaga i några av våra aktiviteter

Vår mötesplats Café Möllan är navet i verksamheten.
För nya medlemmar som kanske känner sig osäkra eller behöver stöd i sin nykterhet finns vårt kamratstöd till hands. Till oss kan du vända dig om det är någonting du undrar över eller grunnar på. Vi finns helt enkelt här för din skull och för att du skall få möjlighet att komma till rätta i den sociala gemenskapen. Tveka inte att fråga om det är någonting undrar över. Som kamratstöd kan vi gå med dig på AA/NA, stöd i sociala ärenden/kontakter mm. Som medlem i Comigen är det dina önskningar och intressen som ligger till grund för vår verksamhet. Därför är det viktigt att du kommer med förslag på olika aktiviteter, eller upplyser om frågor som du anser Comigen bör engagera sig i.

Vi vill erbjuda dig en möjlighet till förändring.
Vi anser att alla har rätt till ett värdigt liv och att ingen skall behöva leva i utanförskap som vill sluta missbruka.
Vill du hjälpa någon annan som har missbruksproblem, då kan vi vara till en  hjälp för dig med information, råd och stöd.
Comigen vill bidra till integration och motverka utanförskap, trakasserier eller  mobbning.

Vi har egen erfarenhet av droger och missbruk och kan vara behjälpliga i  frågor som:
- Vad är missbruk och hur fungerar det?
- Finns det hjälp att få.
. Var finns den rätta hjälpen.
- Finns det ofarliga droger.
- Hur vet man om någon använder droger.
- Vad kan man göra för att hjälpa den som använder droger.
Fråga oss.
Du kan vara anonym.
Det finns många områden och många sätt som Comigen kan hjälpa dig på:
- Stödja föräldrar som är oroliga för sina barn
- Stödja skolan i det drogförebyggande arbetet med information till lärare och elever
- Stödja föreningar med information till medlemmar
- Svara på dina frågor oavsett om det handlar om dig själv eller någon annan.

Hör av dig på 040-89 749 med eventuella tips, frågor och synpunkter.