Ordförande:
Einar Liljeqvist
Mail: einar-liljeqvist1@live.se

Kassör

Inga-Britt Andersson

Mail: inga-britt.a@telia.com

Sekreterare
Anton Pramberg
email: anton.pramberg@outlook.com

Vice Ordförande
Vincent Sjöbäck
Mail: sjoback3@hotmail.com

Ledamot
Lasse Olsson
Mail: lasse640721@gmail.com

Suppleant
Marie Ljungberg
Mail: ljungberg.marie@gmail.com

Suppleant
Magnus Johansson
Mail: jbmjohansson@gmail.com

Valberedningen:
Martin Åhren, Peter Johansen

Revisor:
Lenny Persson. Byrå. Baker Tilly Lund
Revisorass:
Sandra Meijer. Byrå: Baker Till Lund

Verksamhetsansvarig:

tjänsten är vakant för närvarande
 

Kontakta styrelsen