Ordförande:
Gert-Owe Svensson
Mail: gertowe.svensson@gmail.com


Vice ordförande
Richard Rosén
Mail: rrlogistik@outlook.com


Kassör

Inga-Britt Andersson

Mail: IngaBritt.Andersson@gmail.com


Sekreterare
Mikael Samuelsson
Mail: Percy.mikael@gmail.com

Ledamot
Anette Pedersen
Mail: taggelina@gmail.com

Ledamot:
Kjell Lykkegaard
Mail: kjelllykkegaard@gmail.com

Suppleant
Robin Holmberg
email: robinkgholmberg@gmail.com

Suppleant
Magnus Steinke
Mail: magnus.steinke@gmail.com


Valberedningen:
Peter Eklund

Revisor:
Lenny Persson, Baker Tilly Lund
Revisorass:
Sandra Meijer, Baker Till Lund

Verksamhetssamordnare:

tjänsten är vakant för närvarande

Kontakta styrelsen