Ordförande:
Anders von Bülow
Mail: admin@malmodata.se


Vice ordförande
Vargen Svensson
Mail: mcvargen@hotmail.com


Kassör och sekreterare

Inga-Britt Andersson

Mail: IngaBritt.Andersson@gmail.com


Ledamot
Adam Tengelin
Mail: adam@mdft.se

Ledamot
Lars Thögersen
Mail: 

Suppleant
Anton Pramberg
email: anton.pramberg@outlook.com

Suppleant
Anneli Öberg
Mail: annelioberg68@gmail.com

Suppleant
Richard Rosén
Mail: rrlogistik@outlook.com

Valberedningen:
Martin Åhrén, Peter Johansen, Peter Eklund

Revisor:
Lenny Persson, Baker Tilly Lund
Revisorass:
Sandra Meijer, Baker Till Lund

Verksamhetssamordnare:

tjänsten är vakant för närvarande

Kontakta styrelsen