Kamratstöd finns att få genom Caféets personal eller genom någon av styrelsemedlemmarna.